H&O Consulting

Doradztwo w kwestii rozwoju biznesu

Zakładanie spółek z o.o.

Współpraca międzynarodowa

Pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców - pozwolenia na pracę

Wspieranie przedsiębiorczości

consulting Suwalki, consulting Suwałki, konsulting Suwałki, zatrudnianie cudzoziemców Suwałki,

CONSULTING MIĘDZYNARODOWY

Konsultanci biznesowi z  H&O CONSULTING współpracują razem z podmiotami międzynarodowymi, aby rozwijać  strategiczne kwestie działalności, które rozwijają działalność naszych klientów o nowe możliwości.

Ze względu na to, że zajmujemy się również rachunkowością, świadczymy fachowe porady w kwestii działalności gospodarczej i księgowości. Dzięki czemu nasi klienci mają profesjonalne wsparcie w wielu dziedzinach prowadzenia biznesu, inaczej mówiąc chodzi o to, żeby firmy posiadały i osiągały założone cele.

CONSULTING W BIZNESIE

 • Doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Obciążeń podatkowych, ZUS oraz pracowniczych
 • Przekształcanie podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne w spółki kapitałowe, spółki osobowe w Spółki kapitałowe etc.) oraz przygotowywanie wszelkich dokumentów w tym zakresie
 • Uzyskanie dla Klienta numeru EORI (eksport towarów)
 • Zakładanie spółek prawa handlowego: umowy, sporządzanie i składanie dokumentów KRS.
 • Sprzedaż gotowych spółek z o.o., zarejestrowanych na VAT i VAT-UE, z rachunkiem bankowym

Masz pytania?
Zadzwoń. Z przyjemnością na nie odpowiemy.

tel:  +48 573 350 302 

doradztwo Suwałki, consulting international, konsulting Suwałki, Doradca Suwałki, Otwieranie spółki Suwałki
zatrudnianie cudzoziemców, biuro rachunkowe suwałki, praca za granicą, consulting

Zatrudnianie cudzoziemców

 • legalizacja zatrudnienia obcokrajowców w Polsce,
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca,
 • pomoc przy wypełnianiu właściwych wniosków zgodnie z przepisami prawa i wymogami instytucji w celu udzielenia zezwolenia na pobyt i/lub pracę,
 • monitorowanie ważności wiz, zezwoleń na pracę i kart pobytu cudzoziemców,
 • wyliczanie wynagrodzeń w tym przygotowanie przelewów wynagrodzeń, podatku, ZUS,
 • uczestnictwo w procesie uzyskania:
  • wiz krajowych i wiz Schengen,
  • zezwoleń pobytowych,
  • zezwoleń na pracę,
  • procedurze oświadczeniowej w PUP,
 • pomoc przy ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskania certyfikatów rezydencji podatkowej,
 • pomoc przy uzyskaniu karty pobytu, niebieskiej karty UE, karty rezydenta długoterminowego UE.

Masz pytania?
Zadzwoń. Z przyjemnością na nie odpowiemy.

tel:  +48 573 350 302 

Ribotos atsakomybės bendrovės registracija

регистрация компании

Регистрация общества с ограниченной ответственностью

company registration

Limited liability company