Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

księga przychodów i rozchodów - KPiR

Kiedy założyć i jak prowadzić KPiR?

Kto może prowadzić KPiR?

BEZPIECZNIE JEST POWIERZYĆ PROWADZENIE KSIĄG PROFESJONALISTOM

KPIR BEZ NERWÓW

Księgę przychodów i rozchodów

(KPiR) mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy:

 • rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 12% i 32%) lub liniowo, według stawki 19 %,
 • prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro

Księga przychodów i rozchodów

 zakładana jest się od dnia 1 stycznia każdego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Księgę można prowadzić w dwóch formach: papierowo lub elektronicznie.

Przedsiębiorca powinien prowadzić ją zgodnie z określonymi przepisami, ponieważ nadużycia traktowane są jako przestępstwo skarbowe, a złe prowadzenie jako wykroczenie skarbowe. W trakcie kontroli skarbowej może okazać się, że konsekwencje takiego uchybienia mogą skutkować dopłatą podatku lub karą grzywny.

kpir, kpir Suwałki, kontrola skarbowa

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Z KPIR

SKUPIAMY SIĘ NA TWOICH POTRZEBACH

Podstawą zapisów w KPiR są dowody księgowe, czyli m.in.:

a) faktury VAT, w tym faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki, wystawione zgodnie

z właściwymi przepisami (np. ustawą o VAT):

b) inne dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, w tym:

 • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
 • noty księgowe, 
 • dowody przesunięć,
 • dowody opłat pocztowych i bankowych,
 • inne dowody opłat, 
 • raporty fiskalne,
 • opisy lub specyfikacje otrzymanych materiałów lub towarów handlowych 
 • dowody wewnętrzne

KPiR powinna być przechowywana w siedzibie przedsiębiorstwa lub w miejscu wykonywania działalności. 

Jeśli KPiR prowadzi biuro rachunkowe, to księga, wraz z dokumentacją powinna być w nim przechowywana. W tym przypadku przedsiębiorca prowadzi tylko ewidencję sprzedaży.

Można tego nie robić, jeśli ewidencja prowadzona jest na kasie fiskalnej.

kpir-biuro-rachunkowe

Po zakończeniu roku podatkowego KPiR powinna zostać zamknięta, poszczególne kwoty podsumowuje się. 

Zawartość księgi jest ściśle określona i wynika ze wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pamiętaj o ubezpieczeniu firmy

Ważnym elementem prowadzenia każdej działalności gospodarczej są dobre ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, ubezpieczenie mienia. Wszystko to znajdziesz w naszej ofercie.