Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego?

Czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT

Podatek vat, bilet, parkomat, biuro rachunkowe suwałki, vat odliczenie

Podmioty, które wprowadzają opłaty za parkowanie, często zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, umożliwiając parkującym odliczenie podatku zawartego w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, ponieważ nie jest on dokumentem uprawniającym do odliczenia tego podatku.

Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że bilet parkingowy nie jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Jest to raczej potwierdzenie dokonania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. W związku z tym bilet parkingowy nie spełnia kryteriów dokumentu, który pozwala na odliczenie VAT zawartego w cenie usługi parkingowej. W takim przypadku właściwym dokumentem do skorzystania z prawa do odliczenia VAT będzie faktura wystawiona przez podmiot świadczący usługę parkowania.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT naliczonego jest wyłącznie faktura lub dokument celny (w przypadku importu towarów). Faktura musi zawierać określone elementy, takie jak:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem

Podsumowując, bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu, który umożliwia odliczenie podatku naliczonego. W takim przypadku konieczne jest posiadanie faktury VAT wystawionej przez podmiot świadczący usługę parkowania, aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT.

KSIĘGOWY SUWAŁKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KSIĘGOWOŚĆ SUWAŁKI

PKPIR SUWAŁKI