Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne, art. 176 KSH

Świadczenia niepieniężne, art 176 ksh, Suwałki, biuro rachunkowe, H&O consulting, spółka z o.o.

Wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne to temat, który w kontekście spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek z o.o.) zyskuje na popularności. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego jest to coraz częściej stosowane rozwiązanie.

Art. 176 Kodeks spółek handlowych

Zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych (ksh), jeśli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy dokładnie określić rodzaj i zakres takich świadczeń. Co istotne, wynagrodzenie wspólnika za tego rodzaju świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane nawet w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Niemniej jednak wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Charakterystyka powtarzających się świadczeń niepieniężnych:

Niepodporządkowanie: Wykonując świadczenia niepieniężne, wspólnik nie jest podporządkowany żadnej osobie zatrudnionej w spółce. Spółka ani inny podmiot nie mogą wykonywać nadzoru nad procesem wykonywania tych świadczeń.

Ryzyko gospodarcze: Spółka ponosi ryzyko gospodarcze oraz osobowe wobec podmiotów trzecich za wykonywane przez wspólnika świadczenia.

Odpowiedzialność spółki: Spółka odpowiada za rezultat powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywanych przez wspólnika.

Składki zdrowotne i podatkowe:

Składki zdrowotne: Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne nie jest tytułem ubezpieczeniowym, więc nie jest obciążone składkami zdrowotnymi. Niemniej osoba, która otrzymuje takie wynagrodzenie, może ubezpieczyć się dobrowolnie, ale wiąże się to z dodatkową opłatą.

Podatek dochodowy: Spółka wypłacająca świadczenie nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa wyłącznie na wspólniku. Otrzymane wynagrodzenie będzie podlegało wykazaniu w zeznaniu rocznym wspólnika i opodatkowaniu przez niego wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali podatkowej.

Warto zauważyć, że zobowiązanie wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych może pojawić się nie tylko na etapie zawierania umowy spółki, ale także później, w wyniku zmiany umowy spółki.

KSIĘGOWY SUWAŁKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KSIĘGOWOŚĆ SUWAŁKI

PKPIR SUWAŁKI