Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Przedłużenie ulgi małego ZUS plus dla działalności na mniejszą skalę w 2023 roku

Mały ZUS Plus

Składki zus, zus plus, zus suwałki, biuro rachunkowe Suwałki

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę i będące zgłoszone do ubezpieczeń w roku 2023 mają szansę skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne, znanej jako mały ZUS plus. Jest to korzystne rozwiązanie dla najmniejszych firm, które stawiają pierwsze kroki na rynku.

Kto może skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus?

Aby móc skorzystać z przedłużenia ulgi małego ZUS plus o 12 miesięcy, osoby prowadzące działalność na mniejszą skalę nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, pod warunkiem:

Nie minęło 36 miesięcy małego ZUS plus do sierpnia tego roku.
Nie minęło 36 miesięcy małego ZUS plus do lipca i osoba nadal prowadzi działalność.
W takich przypadkach, dodatkowe 12 miesięcy ulgi zostaną automatycznie doliczone.

Co z osobami, którym skończył się mały ZUS plus w pierwszej połowie 2023 roku?

Osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończyła się ulga małego ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych z kodem 05 10 lub 05 12, mogą nadal skorzystać z przedłużenia ulgi. Jednak w tym przypadku konieczne jest ponowne zgłoszenie się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.

Aby to zrealizować, osoby te muszą złożyć do ZUS następujące dokumenty:

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 lub 05 12, jeśli zamierzają kontynuować działalność w 2023 roku.
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub, w przypadku osób objętych tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 lub 05 92 (kod ten dotyczy osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).
Jakie są terminy i warunki?

Przedłużona ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu dokumentów. Na przykład, jeśli osoba złoży ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 roku, ulga małego ZUS plus będzie obowiązywać od 1 września. Składki za sierpień 2023 roku pozostają bez zmian. W wyrejestrowaniu z ubezpieczeń oraz zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę od 1 września 2023 roku. Ostateczny termin składania dokumentów do ZUS to 31 grudnia 2023 roku.

Osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus i zdecydowały się zakończyć działalność, również mogą skorzystać z przedłużenia ulgi. W takim przypadku nie obowiązuje ich termin do 31 grudnia 2023 roku – mogą zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych również później.

Warto zaznaczyć, że w przypadku ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń w 2023 roku z kodem 05 90 albo 05 92 w celu skorzystania z przedłużenia ulgi, nie jest konieczne składanie dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Korzystając z powyższych przepisów, przedsiębiorcy mogą kontynuować prowadzenie swoich działań na mniejszą skalę, ciesząc się ulgą małego ZUS plus przez dłuższy okres czasu. Ważne jest jednak, aby śledzić terminy i odpowiednio zgłaszać się do ZUS w celu przedłużenia ulgi.

KSIĘGOWY SUWAŁKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KSIĘGOWOŚĆ SUWAŁKI

PKPIR SUWAŁKI

ZUS PLUS