Biuro rachunkowe, rachunkowość Suwałki,buhalterija, apskaitos tarnyba, Buhalterija Suvalkuose, UAB Lenkijoje, Ukrainiečių ir baltarusių įdarbinimas, Uždaroji akcinė bendrovė. Lenkijoje, buhalterinė apskaita Lenkijoje, pilna buhalterija, Įmonė Lenkijoje, Įmonės atidarymas Lenkijoje

Pożyczka dla spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Udzielanie pożyczek jest popularnym sposobem poprawienia płynności finansowej spółki

umowa pożyczki, pożyczka, pcc, wspólnik, spółka z o.o.

Czy od pożyczki dla spółki trzeba zapłacić PCC? 

Rozważając udzielanie pożyczki dla spółki, warto zwrócić uwagę na jej skutki podatkowe, zarówno w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jak i podatku od towarów i usług (VAT).

 Jeśli zastanawiamy się nad udzieleniem pożyczki dla spółki, musimy wziąć pod uwagę PCC. Zgodnie z przepisami, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku podlegają opodatkowaniu PCC. Oznacza to, że zazwyczaj umowa pożyczki dla spółki jest opodatkowana PCC, a obowiązek podatkowy ciąży na osobie, która udziela pożyczki. Stawka podatku wynosi 0,5%.

Jednak istnieje ważna kwestia zwolnienia od tego podatku. Przepis art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o PCC przewiduje zwolnienie od podatku PCC dla pożyczek udzielanych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety, spółki osobowe (np. spółki jawne) nie kwalifikują się do tego zwolnienia, więc umowy pożyczki dla takich spółek podlegają opodatkowaniu PCC.

Pożyczka dla spółki a podatek od towarów i usług (VAT):

 Warto również zrozumieć, że udzielanie pożyczek dla spółki może wpłynąć na podatek VAT. Zgodnie z przepisami, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w ich świadczeniu są zwolnione z VAT. Oznacza to, że osoba lub firma udzielająca pożyczki nie musi być podatnikiem VAT ani nie musi prowadzić działalności gospodarczej związaną z udzielaniem pożyczek, aby korzystać z tego zwolnienia.

Jeśli więc zastanawiamy się nad udzieleniem pożyczki dla spółki, musimy wziąć pod uwagę zarówno aspekty związane z PCC, jak i VAT. Ważne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów finansowych i podatkowych przed udzieleniem pożyczki dla spółki.

KSIĘGOWY SUWAŁKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KSIĘGOWOŚĆ SUWAŁKI

PKPIR SUWAŁKI